Welkom Ontwerpen Duurzaam bouwen Contact Van ontwerp tot bouwvergunning Keuze aannemer

Van ontwerp tot bouwvergunning

Fase 1 - Oriëntatie
Heeft u een kavel gekregen? De situatie en omgeving bestudeerd? En is uw budget bekend? Dan kunt u rustig een oriënterend en inspirerend gesprek aangaan. U kunt uw eigen ideeën dan toetsen aan de kennis en ervaring van een echte specialist. Met het doel om een huis te gaan bouwen dat uw stoutste verwachtingen overtreft!

Fase 2 - Ontwerp
Nadat alle ideeën en plannen zijn fijn geslepen en geperfectioneerd wordt een ontwerp gemaakt met een reële prijsopgave. Deze fase eindigt met het opstellen van een uitwerkingsopdracht en het aanvragen van toestemming van de welstandscommissie.

Fase 3 – Toetsing welstand en stedebouw
Na de stedebouwkundige- en welstandsgoedkeuring gaan wij samen om de tafel zitten en vindt er een “afrondend” gesprek plaats waarin alles tot in detail wordt besproken.

Fase 4 – Definitieve bestektekeningen
Na dit “afrondend” gesprek wordt de woning technisch uitgewerkt en de definitieve bestektekeningen en berekeningen gemaakt voor de bouwaanvraag.

Fase 5 – Indienen bouwaanvraag
Dan volgt het indienen van de bouwaanvraag waarbij de gemeente het ontwerp toetst op ruimtelijke kwaliteit, bouwkundige uitgangspunten en de regelgeving. Een week of twaalf later wordt de bouwvergunning verleend mits er een vrijstellingsprocedure doorlopen moet worden of de gemeente aanvullende informatie vraagt.


Contact: Bouwkundig Tekenbureau Scholten

Adres:

Robbenhaarsweg 2
7603 NT Almelo

Telefoon:

06-51692426
0546-864314

KvK: 55480470
BTW: NL113336986B02
(c) 2019 BTS Technisch Tekenbureau - Alle rechten voorbehouden - Powered by Sunshine IT